- TRUE- MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Idź do spisu treści

Menu główne


UBEZPIECZENIA DLA FIRM:

Pakiet ubezpieczenia dla firm

• Szeroki i elastyczny zakres ochrony - oferujemy najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

• Brak ryzyk obowiązkowych - płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.


• Atrakcyjny system zniżek i rabatów - dodatkowe bonusy oferujemy przy kompleksowym ubezpieczeniu mienia i samochodów firmy.


Sam wybierasz zakres ubezpieczenia swojej firmy:


• od wszystkich ryzyk (all risks) – ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU, lub

• od ryzyk nazwanych takich jak:

- ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- wandalizm, w tym graffiti,


Dodatkowo możesz ubezpieczyć:


- maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,

- zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu,


- stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych, lodówek i kolektorów słonecznych,


- mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek.


Ochrona w ramach ubezpieczenia dla firm może być rozszerzana poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych np. klauzuli maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia, klauzuli pękania mrozowego, zepsucia środków obrotowych, klauzuli poszukiwania przyczyn powstania szkody.


Pakiet Firma zawiera szeroki zakres ochrony w ramach:


• ubezpieczenia OC - z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych,

• ubezpieczenie pracowników firm od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniając szeroką ofertą świadczeń dodatkowych,


• usługi assistance: pomoc fachowca, informatyka, pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, dostęp do infolinii prawnej oraz usługi concierge


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego