- TRUE- MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Idź do spisu treści

Menu główne


UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE:

Pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla wymagających Klientów. Pakiet opiera się na modelu ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich, co oznacza, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za wszystkie zdarzenia, w wyniku których doszło do powstania szkody (zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia) – z małymi wyjątkami, które szczegółowo opisane są ogólnych warunków ubezpieczenia.

Co można ubezpieczyć w ramach pakietu:

• dom mieszkalny z elementami stałymi,

• mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi, a także:


• ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach,


• ruchomości domowe, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż.


Pełna lista mienia, które możesz ubezpieczyć znajduje się na poniższym schemacie.

Elastycznie kreujesz zakres swojego ubezpieczenia
Każdy z nas ma inne potrzeby ubezpieczeniowe i dlatego przygotowaliśmy długą listę ryzyk, które rozszerzają podstawowy zakres odpowiedzialności w zależności od indywidualnych oczekiwań tj.:


• kradzież z włamaniem i rabunek,

• kradzież (bez śladów włamania) dla wybranego mienia,


• zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym,


• uszkodzenia mienia wskutek przepięcia nie będącego skutkiem uderzenia pioruna,


• zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu,


• zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti,


• zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych.


Dodatkowo możliwe jest rozszerzenie zakresu o następujące ubezpieczenia dodatkowe:
• assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
• odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
• bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny),
• kosztów ochrony prawnej rodziny,
• domu letniskowego,
• następstw nieszczęśliwych wypadków


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego