- TRUE- MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Idź do spisu treści

Menu główne


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE:

 *TERMINOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
Terminowe ubezpieczenie na życie jest najdoskonalszą formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela.


 *UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UFK:
Uniwersalne Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest elastyczną formą zabezpieczenia finansowego chroniącego Klienta oraz jego bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dokonywane w ramach ubezpieczenia inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zapewnią zgromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłość.
  
 *UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM:
Ubezpieczenie strukturyzowane na życie i dożycie to produkt, w których łączy się tradycję ubezpieczeniową z nowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie zostało wzbogacone o interesującą ofertę inwestycyjną kształtującą ostateczną wartość wypłaconych świadczeń.

Zalety :
- Ubezpieczenie daje, przy relatywnie niskiej składce, możliwość korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych, zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego.


- Potencjał na zysk wyższy niż na tradycyjnych produktach oszczędnościowych (lokaty, obligacje), przy zachowaniu gwarantowanej znacznej części wpłaconego kapitału.


- Szczególną zaletą Ubezpieczenia jest możliwość samodzielnego obserwowania i analizowania potencjalnych wyników poprzez śledzenie notowań na giełdach.


- W każdym momencie trwania umowy klient może wycofać się z inwestycji przed terminem końca kontraktu. W takim przypadku wartość wykupu pomniejszona jest o opłatę likwidacyjną w wysokości podanej w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.


- Inwestycja w Ubezpieczenie Strukturyzowane przynosi dodatkowe korzyści związane z brakiem opodatkowania od zysków kapitałowych (niezależnie od tego czy środki wycofasz przed końcem okresu ubezpieczenia czy tez w postaci świadczenia za dożycie).


- Uproszczony sposób przystąpienia do umowy - nie są wymagane żadne badania medyczne.


- Ponadto Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.


- Brak opłat wstępnych i opłat za zarządzanie produktem.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego