- TRUE- MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Idź do spisu treści

Menu główne


UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE:

Zakres ubezpieczenia z refundacją obejmuje:

• nielimitowane konsultacje lekarskie wszystkich lekarzy specjalistów (z wyłączeniem stomatologii i psychiatrii), w gwarantowanym terminie oczekiwania na wizytę,

• w ciągu 24 godzin - do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry


• w ciągu 5 dni - do lekarza specjalisty (bez skierowania od internisty)


• konsultacje profesorskie,


• badania diagnostyczne - bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,


• badania diagnostyczne – pełen zakres badań USG (z wyłączeniem badań w technologii 3 i 4D), pełny zakres badań EKG i RTG,


• badania endoskopowe - gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia,


• badania histopatologiczne, hormonalne, immunologiczne, serologiczne, alergologiczne, bakteriologiczne,


• markery nowotworowe, mammografia, biopsja cienkoigłowa,


• nielimitowane badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem, badanie kału i moczu,


• pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne (iniekcje, opatrzenia ran, zmierzenie ciśnienia),


• profilaktykę: szczepienia p/grypa i WZW Typu A i B, podanie antytoksyny przeciwtężcowej,


• assistance medyczne,


• infolinię całodobowa,


• badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym,


• wizyty domowe.


Program zapewnia szybki i bezgotówkowy dostęp do:


• ponad 700 placówek zdrowia na terenie Polski.


Program akceptuje:


• konsultacje u swojego lekarza czy badania poza siecią placówek rekomendowanych, których koszt refunduje w całości lub częściowo,

• wystawianie przez lekarzy spoza sieci placówek własnych, skierowań na badania diagnostyczne i laboratoryjne,


• rehabilitację - przy wyborze Wariantu Złotego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego